Kommunen ønsker å utvide forsøket som har vært gratis sundbåt over havnebassenget i Kristiansund med destinasjon flere land. Prøveperioden har gitt stor økning av trafikken. Det er fylkeskommunen i M & R som har støttet prosjektet, og de skal se på søknad om videre støtte. 350. 000 kroner koster dette i første omgang., og sundbåtvesenet ønsker å fremme kollektiv reise uten bil. Gratis sundbåt både på dag og kveld er målet.
ss
Gratis sundbåt til " alle land" ( kristiansundsk uttrykk) er ingen dum ide. Her  sundbåten " Angvik" ved destinasjon Gomalandet. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her