Det var mange som så fram til å få svømmehall i Kristiansund etter svømmestevner på havna og badeplassene siden 1922. I 1959 anmeldte arkitekt Volckmar oppførelsen av det flotte bygget, og året etter kunne byggearbeidene ta til. Åpningen var i 1964. Samtidig med at svømmehallen ble innvidd i 1964, fikk byen enda en ny klubb som drev med svømming. Det var Norodd som nå også startet med en svømmegruppe . Den eldste heter KSLK, Kristiansund Svømme og Livredningsklubb,
sv hall ombygg bn
Her Svømmehallen i 2004 som skal bygges om og innlemmes i et badeland. Mange har vært her siden 1964. ( Fotoarkiv Brunsvikanet)
svømme atlsv hall atlanter
13. juli 2005 ble dette Atlanterhavsbadet i Knudtzondalen åpnet. Svømmehallen ble etter hvert både gammel, slitt og i utakt med dagens bestemmelser og krav til badeanlegg. Det nye badet er vel trolig vel anvendte penger. ( Fotoarkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her