Politi Trøndelag meddeler 23:30 tirsdag: E6 er for tiden sperret nord for Steinkjer pga et vogntog som har kjørt ut av veien og veltet. Bilen er lastet med radioaktivt materiale og derfor er det besluttet sikkerhetssone rundt stedet. Det er ikke snakk om lekkasje. Vi venter på ny bil for transport av godset.
adress

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her