53 raa

Rådhuset i Kristiansund ble innviet i 1953, og tidens tann og vær hadde tæret på taket. Spesielt spikeren hadde " fått det" slik som alle etterkrigs skifertak i sentrum av Kristiansund. Med tiden vil det bli store takarbeider med utskifting når stålet er rustet vekk. På Rådhuset foregår skifte av undertak og omlegging av skifertaket. Steinen brukes opp igjen. ( Foto: Boa/BN)
53 raa 1952

Her tomta der  rådhuset  kom  i 1953. Bildet kan være fra 1951-52 kanskje . Jonas Eriksen på bildet ble innviet 8. desember 1947. ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her