Hans Majestet Kongens Garde har hatt vakthold på Akershus festning siden 1891. I dag på Gardens bursdag ble vaktordningen avviklet. Oslo Garnisonsforvaltning (OGF) overtar vaktholdet.
- Det er trist at nasjonen Norge ikke ser seg tjent med og/eller har økonomi til å vokte festningen og det Kgl mausoleet av stolte gardister. skriver Einar Holst Clausen. ,redaktør Offisersbladet.
81 gard
Det har avstedkommet store innlegg og reaksjoner på at landet ikke klarer å opprettholde Garden som vaktpå Akershus festning. Typisk kommentar: Kulturpolitisk er dette et feilgrep. HMK Garde er et trekkplaster for turister fra hele verden. En trist dag for de som bryr seg om å bevare verdier og formidling av kultur. ( Foto. BFO)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her