paavik 1
Bilfergen " Lifjord" levert til Fjord Fylkesbåtane i 2010 over Hustadvika i dag. Har gått på samband i Sogn og Fjordane .Hvor den skal nå er ukjent, men fergen gikk til Kristiansund havn. Denne  fergen tar 115 biler og 290 passasjerer. ( Foto: Boa/BN)
paavik 2
"Carten Elina" ved Svartoksen fallene lørdag ettermiddag. ( Foto: Boa/BN)
paavik 44

Kjent kysttankbåt " Bergen Viking". ( Foto: Boa/BN)
paavcik 3
"Vestbas"  på vei nordover ved velkjente Svartoksen ; et fryktet farvann rett nord for Farstad i Fræna. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her