Tankene på Bentnesset Teistholmen 25.10.19

De store oljetankene som kom til GC Rieber Oils ved Fiskeribasen på Goma med skip for en tid tilbake, er nå i det store og hele kommet på plass og festet til grunnen.Dette er tanker med " dobbelt skrog" slik at man slipper å lage oppsamlingsbasseng rundt slik reglene ellers er. ( Foto :  Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her