Fylkesmannen i Møre og Romsdal har overprøvd alt hva Kristiansund kommune har gitt løyve til vedrørende en utbyggingssak i Storskarven. Det var planlagt 11 naust og mulig molo der, men endte opp med søknad om bygging av enebolig .Utbygger hadde tatt seg til rette og bare begynt arbeidet der det endte opp med en 2000 kubikkmeter steinfylling 8 meter for langt  ut. Nå er det satt punktum der Fylkesmannen skriver at det finnes ingen klagerett heller. Naboene er svært fornøyde. I nærmere 20 år har saken versert i alt fra kommune, fylke og advokatfirma. 
rol 1
Her er fyllingen som det nå i tillegg er mistanke inneholder urene masser . Utbygger er fra varslet om ar hele fyllingen fjernes fra området ifølge dokumenter i saken. ( Arkivfoto)
rol 2
Slik er opprinnelige berg og sjøgrunn Storskarven før spetakkelet begynte med tilkjøring av 2000 kubikkmeter masse. Jmfr bildet over. ( Arkiv Brunsvika net)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her