På Kvitholmen fyrstasjon står et 12 meter høyt tårn av naturstein. I dag er det ikke lyktehus på tårnet og fyrdriften er erstattet av en fyrlykt like ved. I tillegg til fyrtårnet besto fyrstasjonen av et lukket tun med maskinhus, boliger og uthus, samt naust og landing. På grunn av alderen til fyrstasjonen og det sjeldne materialet tårnet består av er Kvitholmen fredet etter lov om kulturminner. Fuglelivet i området er også fredet etter lov om naturvern. Fyret ble tent i 1842. En  aktiv venneforening holder husene i orden og gjør en god innsats her.
kvithl

Innfallsfyret til Hustadvika:  Fra Kvitholmen tordag da M/S " Spitsbergen" kom fra Kristiansund på vei mot Hustadvika sørover kysten. ( Foto: Boa/ BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her