Hva skjer med fjæra nedenom pumpestasjonen i Myra ? Vi får spørsmål om det. I forbindelse med overføringsledning av avløp fra sentrum til Karihola/ Hagelin er det blitt bra langs anleggsgrøftene. Men i fjæra her ser det stille og fraflyktet. Opprinnelig  ble stein bare veltet her i 1971 da kloakken fra Myra ble lagt. Men i 2019 avslutter man vel ikke slik ? Vi har hørt at kommunen har planer her; vi får håpe at det er tilfelle. 
myra fjaera
En pen avslutning mot Brunsvika eller noe annet vettugt hadde alle parter tjent på. ( Foto; Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her