Det er arbeid på gang på Fiskeribasen på Goma etter en relativt rolig tid. Hva som skal bygges her eller om det bare er lagerplass er ukjent. 
fiske fel
Slik ser det ut øst for tankene på G. Rieber Oil.  (Foto: Håkon Bloch)
fisk fel 2
Her Teistholmen p¨Goma som ble sprengt ned på 1990 tallet og omgjort til Fiskeribase og kaianlegg. De to bryggene i nedre og øvbre bildekant er tatt av brann . Også Heide brygga midt på bildet brant i 1980. ( Foto: Nordmøre Museum/ Widerøes flyveselskap)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her