tidens tann
Ikke bra: Løsnede festeskruer fro gangbanen på taket av Eldhuset og enkelte plater på svevestien på Atlanterhavsveien. Folk har skadet seg alvorlig her grunnet høydeforskjell på disse gangbanene.  Anlegget ble åpnet i juli 2014.  Skruene som her uten rustri legering har fått det. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her