Et redskap som mest sannsynlig er til å spyle opp grøfter undervanns er å se på kaia på Umoe Dale . Det er firmaet Deep-C som holder på med denne. Selskapet er kjent i mange år for undervannsprosjektering av grøfter og annet for legging av utstyr på havbunnen. 
deep c
Innretningen på kaia i Kristiansund. Denen suger opp bunnslam opg lager grøft for kabler o,a,  DEEP C Group ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her