Kristiansund Hageselskap (hagelag) har fått oppført foreningshus ved Kaffebrenneriet i Vågen, det er der de skal ha parsellhagene. Det skal brukes til å undervise barnehager, skoler og vidregående skoler i det med dyrking av matplanter og andre nyttevekster. Bygningen inneholder møte/undervisnigslokale og toiletfasiliteter (kun for Hagelaget og Scate-klubben). I dag var det representanter fra Fylkeskommunen og Kristiansund kommune for å få orientering om prosjektet de hadde finansiert.

Vågen Parselhage 24.9.19

Hele området her innerst i Vågen skal være ferdig medio oktober. Her boden til Hagelaget som nylig er kommet opp. 

Hagelaget  legger mye vekt på det med hjemmekompostering av mat/kjøkkenavfal. Dette avfallet vil fra neste år pålagt og kildesortere i alle hjem. Renovasjonsavgiften vil øke, men ved å drive hjemmekompostering kan hustandene få reduksjon i renovasjonsavgiften på 700 kroner samt  at hustandene kan få kommunal støtte på kr. 1000 til anskaffelse av komposteringsutstyr. Dette er noe Hageselsakpet selger og kan være behjelpelig med. (tekst/Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her