Her på Stavneset fyrstasjon har det i noen år vært Stikk ut punkt. I år er det så langt vært cirka 10500 registreringer i bøkene her. Stedet eies av Kystverket, men en venneforening holder fyret og husene i orden samt veien utover selvfølgelig. Vann har de også lagt utover i en slange som er disponibel når det ikke er frost. 
1842
Bra besøk og lett fin vei å gå ut hit. Stavnes innseilingsfyr ble tent i1842 , og det var 100 år etter Christiansund fikk bystatus. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her