Høsttakkefest med Skaperverkets dag i Nordlandet kirke i dag. Et allsidig program med skriftlesning,  korsang av barn, voksen kirkekor, nattverd og andre innslag. Kirkekaffe med mat var det til slutt.  Prest Lars Ove Skaret ledet det hele . To dåpsbarn var også kommet hit i dag for å døpes i den nå 105 år gamle steinkirken på Nordlandet.
daap nl

Lars Ove Skaret med lille June Sofie døpt i dag. Foreldre er Sigris Marie Sæther Grødal og Christian Pettersson Angvik. ( Foto: Boa/BN)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her