Kroknes laksevorpe i Kråknesbukta i Halsa - med ”fartstid”fra 1400-tallet er temaet i bildeforedraget som Einar Oterholm og Olav Wågsand står bak i Skipshistorisk Selskap torsdag kveld. Laksevorpene representerte den første måten å fange villaks på før kilenøtene kom på 1800-tallet.

laks ss

Kroknes laksevorpe 2019. ( Foto: Kåre Hendset)

I sin tid ble laksevorpene definert som verdifulle eierrettigheter, på lik linje med de selveiende gårdene.

Laksevorpen som fangstmetode blir grundig forklart. I bruk krevde de minst to mann på jobb; en til å speide etter fisken som kommer inn i vorpen, og en til å løfte ”steng-garnet” så laksen blir fanget.

En oversikt over Nordmøres Fogderi fra 1661 viser hele 28 laksevorper. På tross av konkurransen med kilenøtene, som fungerte ubemannet, var Kroknes laksevorpe i bruk helt fram til i 2004.

Som det kulturhistoriske fenomen laksevorpen er, ble den gjenåpnet sommeren 2019.

Einar Oterholm forteller fra den omfattende historien om laksevorpa, om rettssaker og ulike eiere rundt om på Nordmøre, men også om villaksen og fangstmetoder.

Olav Wågsand, med lang fartstid i Kroknes laksevorpe og en av eierne i dag, vil supplere med sine erfaringer fra laksevorpa.

Det er fri entré og adgang for alle.

Dørene åpner klokken 18 og møtet starter klokken 19.

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her