Jemar Norpower har investert i 100 millionersklassen på tomta på Sørholmen. Der er plastindustri og mekaniske verksted . Produktene er landskjent; endog verdenskjent innen arbeidsbåter i seismikkbransjen- Det er nylig anlagt en miljøstasjon der man løfter båter opp fra havet til vedlikehold. Det ser bra ut, men kommunen spiller ikke på lag mener ledelsen som etterlyser reguleringsplan med brevstart i 2011. Dette er for dårlig Kristiansund N.

malos 1
i går ble en splitter ny 36 foter Malo sjøsatt med nykrana. Den skal til Svolvær med tid og stunder. ( Foto: Boa/BN)
malos 2
Rett etterpå kom en båt tilhørende Lerøy som skulle opp til undervannsvedlikehold. Krana her løfter 140 tonn og er midt i blinken for all arbeidsbåter innen oppdrett. ( Foto: Boa/BN)
malos 3
Johannes Ersnes(t.v)  er bedriftsleder her , men plass til produksjon av de større 36 og 43 fotere av Malosjarken er håpløs. Her ønsker Jemar Norpower man bygge høvelige lokaler, men det stopper i kommunen . ( Foto : Boa /BN)
malos 4
Trangt i støpehallen for de store skrogene. Her forma til 36 foteren og et ny-uttatt skrog. ( Foto: Boa/BN)
malos 5
Skikkelig redskap ombord i nye " Skretind" som nå utrustes ved kaia etter sjøsettingen. Trolig vil den her koste alt i alt rundt 10 millioner kroner.  Denne skal inn i blåkveitefisket til havs nordpå får vi vite av Johannes Ersnes ved Jemar Norpower. ( Foto: Boa/BN)
malos 6
Bedriften har også en annen kran som kan løfte opp båter til vedlikehold eller utrustning på land under tak. ( Foto: Boa/BN)
malos 11
Mye er skjedd her siden 2011. Nytt administrasjonsbygg er under oppsetting her. Den gamle brygga ble sanert vekk  i november 2016.  Brevet til plan og bygningsrådet ligger under her:
malos br 1
malos br 2Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her