Det gikk bra med valget i dag i motsetning til andre land der de sprenger miner og håndgranater i valgkøene. Endog begravelsesfølger blir angrepet. Derfor kan vi være evig takknemlig for å bo i et sosialdemokrati der fred og fordragelighet regjerer. Og enkelte vil legge til Nordmørslista slik det har blitt for Kristiansund N og omlandet.

vagt 1

Fra Rådhuset 2. etasje der valget gikk greit i løpet av dagen. (BNfoto)

val 33

Litt profisorisk inngang til kommune og fylkesvalg i Kristinsund N denne gangen grunnet oppussing av Rådhuset. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her