Det går mye fisk ut fra bedriftene på ytre Averøy. Eksempelsvis Sigurd Folland A/S som produserer saltfisk skal før jul sende 40 vogntog sørover til marked i Europa før jul. Og de er de minste produsenter der ute i Øyain. 
henda fisk f
Sigurd Folland A/S ved Tjønnøybrua ute i øyene . Det går så det suser i fiskebransjen. Mye går til Italia akkurat fra denne bedriften.  Noen leverer også fersk fisk her som blir iset og sendt til auksjon i Danmark etter det vi forstår.  (Arkiv BN)
henda trafikk
Trafikken med fiskelaster innover Hendveien i Averøy er stor. ( Arkiv BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her