Piggtråd bvar det nok av en gang under krigen. Alle støttepunkter til tyskerne var inngjerdet, endog brakker i sentrum og anlegg der var det piggtrådgjerder rundt. Siste store piggtrådinnsamling var i 1970 i Karihola der helikopter løftet vekk svære hauger  og dumpet det i dumpefelt i sjøen.  I 2002 ble piggtråden på Kvitneset på Dale tatt vekk. 
olav kvendseth 1975
Fotballdommer Olav Kvendseth på Kleppen1975 der piggtrådgjerder stod igjen. Også i 2019 forefinnes sakene nord for lyskasterstillingen noen steder. ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her