I august 1945 ble det foretatt spregninger av minebeltet som lå rundt Brunsvikbukta i Kristiansund. Minene var av betong og lå på grunt vann rundt hele bukta. Tyskerne la de ut så sent som i mars 1945. 
gkm 1 b
Litt dårlig foto men her går en av disse minene av ved dengang skofabrikken i Storskarven i Brunsvika. Det var tyskerne selv som ordnet med fjerningen. Fotografen Charles Kämpe tok sjansen å stå så nær selv om alle her ble evakuert. 
gkm 1
Slik så minene ut . Denne her ble funnet i bukta på 1990 tallet. ( Foto: Boa/BN) 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her