Veteraner som søker erstatning for psykiske skader fra tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner, opplever stadig oftere å få avslag hos Statens Pensjonskasse eller i klagenemnda. Spesialisterklæringer som klart konkluderer med at veteranen har blitt psykisk skadet som følge av tjenesten blir i økende grad ikke lenger lagt til grunn. Som med yrkesdykkerne som la grunnlaget for oljerikdommen og som fikk en 25 års kamp for ménerstatninger, ser det nå ut som Staten Norge ennå en gang setter seg på bakbeina. Imens er det betalt 59 milliarder ( 59 tusen millioner til EU der vi ikke engang er medlem.
forsvaret
Veteraner sendt til krigsland for å demme opp om Taliban eller likesinnede systemer som sprenger begravelsesfølger blir ikkek trodd etter harde kamper over lang tid med all slags våpen. Merkelig holdning av myndighetene mener veteranene. ( Foto Forsvaret)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her