Kleppen utenfor skolene på Atlanten er et populært turområde. Går vi tilbake til krigstiden bygde tyskerne vei helt fram til sitt Stützpunkt Kleppen på Glærum eiendommen. Her var det en større lyskasterstilling som stod under kommando fra Kariholabatteriet. 2 luftvernkanoner og noen miteraljøsestillinger fantes også her sammen med bunker og boligbrakke.
klepp
Her en 150 cm lyskaster oppe i stillingen på Kleppen. Fra disse var det et voldomt lys som ofte var i bruk for å belyse allierte fly . I  Karihola ute i Notveien fantes tilsvarende utstyr samt to 60 cm lyskastere inne på fortet; henholdsvis ved dagens nye barnehage og bak Karitunet bofellesskap. ( Foto: Fam. Glærum, Knudtsondalen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her