Kystverket har fått betydelige midler til å fornye og modernisere den maritime infrastrukturen, slik at de  for eksempel kan bytte ut gamle lys merker med mer moderne og miljøvennlige løsninger med lengre levetid og lavere vedlikeholdsbehov. Dette arbeidet har foregått også på Nordmøre en tid. Rundt 1950 lykter på kysten skal få ny teknologi. 
vikaneset
"Oljevern 01" holdt på med Vikaneset fyrlykt sør i Aursundet i dag. (Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her