Det er et hav av måser på Bae-leira et stykke nord for Bae-bua for tiden. Det ser ut som et etegilde som foregår der. I Sørvika var det for halvannen uke side et svært oppbud av fiskemåser i samme ærend. Trolig tobis, småsild eller sil som er jagd på land.  Det stinker ennå i Sørvika av et eller annet i fjæra.
tob 2
Det er neppe bading som foregår her ytterst i Bae-elva.  Storparte av all svartbak og stormåse i Averøy er her og spiser. ( Foto: Boa/BN)
tob 1
Det må være mengder av noe på bunnen her. Måsene; endog hegrer er å se her også.  Noen dager har de holdt på. ( Foto: Boa/BN)
tobis j
2002 Brunsvika: Tusener av  sil som hadde gravd seg ned på floa  for større fisk kom opp av sanden da de to pikene her var nede i fjæra. F.v. Siw Marlen Brandsæter og Julie Horne Johannessen. ( Arkiv BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her