Litt sjelden å finne rød skogsmaur ute på holmene ved Svevestien på Atlanterhavsveien. I år har slik maur laget en tue mot sør tett ved denne stien. Vanligvis holder denne typen maur til i skogen der de er vanlige. 
maur
Rød skogsmaur først og fremst et nyttedyr. Den er med på å spre plantefrø, den sørger for sirkulasjon av næringsstoffer og den er selv en viktig næring for fugler. Flere insekter er også helt avhengig av rød skogsmaur for å kunne gjennomføre sin livssyklus. Den biter og sprøyter maursyre når den er truet. Maurene tar litt sjanser når de etablerer seg her m.h.t. været. / Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her