Ved 18 tiden seiler riggen "Scarabeo 8" inn forbi Brunsvika på vei til Bremsnesfjorden. Om den skal ankres på fjorden eller til kai er ikke kjent. 

beo

En slik stor rigg gir adskillige inntekter til næringslivet i regionen. Her ved Brunsviknesset ved 18 tiden.(Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her