Det er nå kommet kart ( offisielle kart) over deler av Atlanterhavsveien der riktige stedsnavn er påført. Blandt annet Eldhusøya, der turistanlegget er omtalt i flere medier som Lyngholmen. Det var nærmest riktig å tro da akkurat det navnet stod trykt på kartene. 
hen 44
Omtalt i flere medier som Lyngholmen der kafeen og svevestien ligger.  Det het Sørøya ( Sør-Eldhusøya) . Riktig er vel Eldhusøya allikevel. (Bilde Youtube)
hend
Nederst på bildet opphavet til feilen: Lyngholmen er anført på øya, men er den lille holmen med det rød merket. ( Norges kartverk fra Roar Henden)
hen 2

Her er stedsnavnene fra gammelt av der i området. I eldre tider vart det klippfisktilvirkning her som andre plasser på øyen sørover her-( Hulvåg, Skarvøy, Strømsholm)( Fra Roar Henden)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her