Det er dårlige odds når tjeldunger tar de første steg ute på en stekt trafikkert vei som bruene på Atlanterhavsveien. Det var tilfelle i går, noe som førte til litt småkaos her.Enkelte så intet som helst og kjørte over en av de små.
tjeld 1
Småkaos da  tjeldunger ble oppdaget på veien. Man stopper da opp og  prøver å få den av veien slik som de foran her gjorde. ( Bilkamera BN)
tjeld 2
Det var ikke store fuglene som sprang på asfalten her ( med rød ring rundt) 3 fugler tror vi det var. Mannen til høyre fikk tak i én av dem etter det vi så. ( Foto: Boa/BN) 
tjeld 3
Minst  én endte dessverre  slik i farten. ( Foto: BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her