Brann er alltid farlige greier i samfunnet. Mange ganger er det svært ødeleggende. Her i Kristiansund har vi også jevnlig branner i bebyggelsen. Husene eksempelsvis i sentrum står tett, og el-anleggene begynner å bli noen år. Det har vært brann grunnet slitasje i ledninger. Dagens eksempel på brann er fra Sjømannsgata. 
alltid
Et bilde fredag 23. september 2011 i Sjømannsgata ved Kranaveien der huset her tok fyr av ukjent grunn . Litt kaotisk og småtravelt for brannvesen og politi akkurat i startfasen. Brannen ble slukket ( 2. etasjen). Huset reparert en tid senere. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her