Forsvaret har bestemt at den havarerte fregatten " Helge Ingstad" blir for dyr å reparere. Det er beregnet at det vil koste rundt 12 tusen millioner kroner( 12 mld)  å sette den i stand etter havariet i fjor. Fregatten kostet 5 milliarder da den ble levert. 
201633 m lange fregatten " Helge Ingstad" blir mest sannsynlig skrotet. Her utafor Averøy i 2016. ( Foto: BN arkiv)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her