Folk fra omtrent " hele verden" strømmer til Atlantic Road. Denne krabben som elever fra Averøy satte opp her med hjelp av andre aktører er veldig mye beglodd. Alle som går forbi på denne svevestien stopper opp her. Plastikk i havet og naturen er kommet  fram i lyset bl. annet med innretningen her. 
cbb

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her