NRK retter utsagnet om nye droneregler de skrev om på Text TV nyheter. NRK  presiserer:  Den inneholder flere faktafeil som vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på. NRK var nok ikke presise i å fortelle av reglene som ble vedtatt i EU ikke vil gjelde i Norge før tidligst til sommeren 2020 i Norge. De er mao pr i dag ikke vedtatt i Norge og dermed heller ikke gjeldende slik det kan fremstå i artikkelen. 
droon ny
Nye omfattende regler fr a6. juni 2019 var vel rå:  Nytt regelverk fra 2020 her

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her