plass 23

Manskaper fra firmaet Flatsetøy maskin driver å fullfører renovering av Viadukten , noe som ble påpbegynt for ca. 2 år siden, Fortauget på nordsiden av bruen er stengt. På bilde Simon Bjørke og Kjell-Eyvind Sørensen fra Flatsetøy Maskin. Selve brua gjennomgikk omfattende vedlikehoild for rundt 10 år siden. ( Foto: Håkon Bloch)
bnun gerilja
Svært banner i Bunadsgerijaens tegn på hotell Scandic i Kristiansund. De har nå over 90.0000+ medlemmer på Facebook. ( Foto: Håkon Bloch)
plass 2
Det er kommet et par parkeroingsplasser fro funksjonshemmede foran kommunens servicekontor på kaia. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her