Jemar Norpower på Sørholmen fikk litt albuerom da den gamle brygga på holmen ble sanert vekk for to-tre år siden. Nå har de investert i utstyr til å løfte på tørt land ganske så store båter inkl. alle arbeidsbåter innen oppdrettsnæringen. 
norw
Travel-Lift som løfter 140 tonn er nettopp montert der  den store gamle brygga fra 1800 tallet stod. ( Foto: Jemar Norpower)
norw 2
Denne brygga stod og sperret for alle planer på Sørholmen. Den er nå sanert vekk. Brukt som klippfiskbrygge; deretter lager, motorverksted og snekkerverksted.  En del av bryggene i de mest sentrale havnestrøkene ble brukt like mye til lagring av alminnelige kjøpmannsvarer. Bygd før 1885. (Foto: Arkiv BN 2011)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her