Tåka har prøvd seg et par ganger i dag. Nå i kveld kommer den snilkende inn fra havet og dekker fjorden mellom byen og Averøya, men som et belt over havet 20-40 meter tykt. Tåka veltet inn over Atlanterhavsveien  i 19 tiden også, men lettet en par  timer. At den kommer grautjukk på 17. mai skal man ikke se bort fra. 
taaget
Her kommer den berømmelige kysttåka inn over bruene. (Foto: Boa/BN)
tyvjoen k
Da kom tyvjoen til sin holme ikke langt unna kafeen på AH veien. Hvert år kommer den hit omtrent akkurat den 17. mai; i år to dager før. Den norske tyvjoen drar sørover tidlig på høsten, og tar vinterkvarter langt sør i havet langs kysten av Afrika.  Den fanger ikke mat selv, men plager andre fugler til de slipper byttet. Vanligvis  kommer den tilbake sammen med terner fra Afrika. De er vel også her om et par døgn. ( Foto: Boa/BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her