Det er 10 år siden Vanndamman ble tømt og rensket skikkelig for første gang i nyerer tid. På bunnen ble det lagt armeringsmatter og det ble støpt betong . Dette har lettet arbeidet med rensking i ettertid. På gammelbunnen ble det funnet gjenstander fra dammen var ny rundt 1850. Glassflaskedeler fra Aasnær slassverk 1813-1883 var å finne her. Hvilke intervaller dammen renskes etter 2009 er ukjent, men relativt ofte . Man spyler da bare den slette bunnen.
10 år
Mars 2009 da mannskap fra kommunen begynte å sprøyte betong på bunnen av Svanedammen  som het Rolighetsdammen . Herfra gikk det en gang trerør som vannforsyning  ned til en av kjøpmannsgårdene i byen. Dammen var altså drikkevannskilde til Bolgavannet ble tilkoblet Kristiansun dit 1914. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her