Store ting med utgangspunkt i Kristiamsund N for tiden; Bunadsgeriljaen som har over 70. 000 medlemmer, og Kulturfabrikken i Vågen der det rives i stor fart. Til høsten kan det bli en proff-scene med drift hele året her i det gamle  fabrikkbygget som lagde mat  til mink og andre pelsdyr i rundt 50 år. Nå er alt dette bort.  Per dags dato er bare skallet igjen. Det koster ikke så rent lite denne ombyggingen. Etter det vi forstår har de som arbeider med prosjektet fått endel solide sponsorer og støttespillere. 
dora 2
Rett før 17. mai ser det slik ut; omtrent som en modell av ubåtbunkeren Dora 1 t Trondheim. Merkelig å se at dette bygget blir  til noe for folk flest. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her