tauopo

«Taupo» er i sin helhet bygget ved Fitjar Mek. Verksted, og det er Heimli Ship Design som står for tegningene. Den 43 meter lange, og 11 meter brede båten har en toppfart på rundt 13 knop. Båten er bygget for å kunne bløgge 80 tonn fisk pr. time, og har en lastekapasitet på 320 tonn med laks..(Foto: Boa/BN)
taup
M/S Hovden Viking, (LEYN), 46 x 12 x 4 , Hjemmehavn er Måløy og rederiet er Hovden Senior A/S med adresse Selje. Bygget ved Larsnes Mekaniske Verksted i 2018 (Foto: Boa/BN)
taup 4
M/S OV Ryvingen, (LEVU), 46,6 x 12 m, Bygget ved Fitjar Mekaniske Verksted A/S i 2018. Rederiet er Kystverket og hjemmehavn er Ålesund. Det er et Multifunksjonelt oljevernfartøy. Det sakl til å begynne ha tjeneste i Region Vest, men sener strekningen Stavanger til Svenskegrensa.. Det skal også ha oppgaver innen nybygging, vekikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, landterner, faste og flytende sjømerker. Også en del av beredskapen til Kystverket innen oljevern og andre berdeskapsoppgaver. Framdriftsystemet er Diesel-elektrisk. Et hybridfartøy med batteripakke på 3000 kWh. Har en oljeoppsamlingskapasitet på 150 m3, godt med kranutrustninger. Max/marsfart er 13,2/10,5 knop, Har et mannskap med 9 per skift, 2 skift og køyeplas til 18 personer. (tekst/foto Håkon Bloch)
taup 5
Sørover Ytrefjorden utafor Krsistiansund; velkjente LNG gass tanker " Pioneer Knutsen". ( Foto: Håkon Bloch)
taup 6
Engelsk seiler " Narwhal" på besøk. Ubåten med samme navn ligger på Nordsjøens bunn etter litt av en historie vi kommer tilbake til senere. ( Foto: Håkon Bloch)
tau edde freya
Rederiet Østensjø sin store " Edda Freya" har vært inn til land  rundt helga. ( Foto: Boa/BN)
tau opo
"Vectis Harrier" hadde vært på Sunndalsøra  og aluminiumsverket . Er kommet utafor Jæren mandag kveld. ( Foto: Boa/BN)
tau po
"Vargøy" var en snartur inne i havna i Kristiansund søndag. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her