Her et postkort fra Edøy i Smølen 1906. Postkort fra slike plasser er litt uvanlig, men det dro fotografer rundt fra forlag over alt i Norge og fotograferte på den tid også. Det skal være Georg Sverdup som har fotografert kortet fra Edøy, der 15 øre av salget gikk til oppføring av kirka som brandt på Edøya 1887. De fleste hjem i Kristiansund hadde et Sverdrup-foto i trappeoppgangen. Gjennombruddet var postkortene fra kroningsreisen 1906.Han hadde mørkerom både hjemme og på butikken. Han utga mer enn 800 postkort fra Kristiansund og Nordmøre.
ge edoe

Kortet er knipset fra sør, fra en haug som heter "Mørnhaugen" (stod en vind- /kornmølle her noen århundrer tidligere), og ble nok fotografert rundt 1900. Motivet er "Edøygården" eller "Sygarn" og kirkeruinene etter Edøykirka. Om en begynner med bygningene helt fra venstre på bildet, så ser en et snev i låvebygningen og de tre murpipene og litt av huset på "Sverkergården". Her var post, dampskipsekspedisjon og en del handel, tidligere også bakeri og gjestgiveri. Alle disse bygningene brann ned i 1927. Videre kommer bygningene på "Edøygården" (nærmest), som er "Bårdstuå", til høyre for den ses tverrenden av gårdens hovedhus. Over trærne og midt på bildet kneiser kirkeruinene av Edøykirka som brann opp el. ned 14 januar 1887, etter lynnedslag. Kirka var da allerede pensjonert og skulle ikke brukes mere som hovedkirke, siden det like før var det bygget kirke på Innsmøla (1885). Brannen kom egentlig noe beleilig hos mange, og den skulle derfor heller ikke bygges opp igjen. Derfor ble nykirka på Ødegård/Innsmøla døpt "Edøy kirke" (kommunen hette også Edøy på den tiden). Når så alle som hadde kjempet for å få gammelkirka oppbygd igjen etter 63 år, hadde nyinnvielse i 1950, ble da navnet "Edøy gamle kirka". Alså en tilføyelse av "gamle".
Andre bygningene på bildet/kortet er pakkhus og naust ved sjøen. (Tekst: Jan G Fugelsenes/ foto fra Knut Kristiansen)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her