Her leses overskriften i avisa Hitra-Frøya der det står; "ber om prøvedrift av ferge allerde til neste år ". Dette gjelder et samband mellom Hitra i Trøndelag og over til Aure på Nordmøre. En  strekning som er omtrent like lang som fra Tustna( Sandvika til Edøya). En slik forbindelse har vært ønske for mange i lang tid etter at sambandet Hitra (Forsnes ) til Nordmøre ble lagt ned. 
aure ferge
En slik forbindelse fra Hitra og Frøya med tilsammen vel 9000 innbyggere hadde vært fordelaktig for Nordmøre. Avstanden til Trondheim er 105 km. Til Kristiansund 65 kilometer ( med Tømmrvåg-Seivika). På sosiale medier advarer den menige mann ; Ikke knot til dette og nå da. Folk mener det er lett å knote til dette når Fylket skal gå inn for noe på Nordmøre. ( Foto: Finn kart)
aure forsnes
Fergestedet Forsnes på Hitra med samband Smøla, Tustna og Kristiansund ble lagt ned i 2007. Nå går mange inn for nytt samband Hitra-Aure . ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her