rega
Russer med 2 x 300 hk Mercury som hadde kommet sørfra Ålesund i dag. Om denne er ombord på noe større moderskip er ukjent. Noe russer i Ålesundsdistriktet er ikke å finne på AIS. (Foto: Leif Andersen)
Regalia utenfor meldalsholmen 7.5.19
Da er riggen fra Bremsnesfjorden reist ut på sin ferd mot engelsk sektor i Nordsjøen. Gannet A heter feltet som har 11 oljebrønner. Her utafor Meldaholmen i Kristiansund N. ( Foto:Håkon Bloch)
rega kso
Los-helikopter over Kristiansund i dag. Trolig tilbringet los på plattformen på Bremsnesfjorden. Kystverket har leid inn selskapet Airlift til å befordre loser ut til spesielle installasjoner og skip inn til risikoanlegg o. l. ( Foto: Leif Andersen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her