Ved KMV i Vågen ligger en båt som ser ganske så ny ut. Den er levert i januar fra et verft i Kroatia til Moen Marin i Kolvereid som trolig har utstyrt farkosten.
godfisken
Her ligger " Godfisken" som er 24 m i lengde og 11 meter bred. 
Data: M/S Godfisken, (LFGZ), 24 x 11 x 6 m., hjemmehavn er Steinvik, Eikefjord. Den er bygget som byggenummer 108 ved Tehnomont Brodogradiliste Pula D.O.O. , Kroatia i 2019. I AIS definert som "other, men er spesialskip: Mindre arbeidsbåt men også nevnt som Refrigerated Fish Carrier. Båten er bygget i stål med en brutto tonnasje på 242 t. Rederiet er Godfisken A/S som eies av Steinvik Fiskefarm A/S i Eikefjord. Steinvik-gruppa driver med matfiskproduksjon av laks og aure på 7 lokaliteter i kommunene Flora og Askvold, samt settefisk og rognkjeksproduksjon i Flora og Bremanger. (Foto Håkon Bloch/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her