Plattformen " Regalia" er nå kommet løs fra alle ankere og siger ut mot farvannet midt på Bremsnesfjorden. Arbeidet med riggene her de siste årene har store ringvirkninger. Petro.no opplyser  at  fjor kjøpte Averøy Næringspark inn lokale tjenester i regionen rundt bedriften for 70 millioner kroner. På denne måten har riggbasen skapt store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Et eksempel var i fjor da både Songa Encourage og Songa Enabler var innom basen 12 dager hver for mobilisering. Da leide Averøy Næringspark blant annen 3 100 hotelldøgn i løpet av den korte perioden.
riggen roes
Her riggen torsdag kvelde. Bukseringsfartøyer r er " BB Server" , " BB Power" og " Vivax". ( Foto: Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her