Riggen " Regalia" som har ligget ved kaia til Averøy industripark i Smevågen forlater torsdag området. Det har vært stor aktivitet her i lang tid med 5-års klassing av denne store innretningen. Riggen skal nå ut på et oppdrag på britisk sektor. 
reg
Det er utført 5-pårs klassing for første gang på en rigg nord for 62 breddegrad i Norge, Arbeidet fikk Averøy industripark. Her torsdag ve d 10 tiden da bukseringsbåter flytter riggen ut fra kaia i Smevågen. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her