boot 2 ch
Denne kjemikailietankeren har vårt innom kaiene på Goma. Den er Panama registrert og er faktisk ganske ny bygd i 2018. 149 meter lang og 21 144 Dødvekttonn. Den har mandag forlatt Kristiansund på sin vei sørover kysten utaskjærs. Ukjent misjon i byen her.  ( Foto: Boa/BN)
boot 3
På Devoldholmen er det støpt mur for den nye brygga som kommer her med tid og stunder. Kaipæler er også satt ned. Det blir bra dybde for de fleste fartøy her. ( Foto: Boa/BN)
boot wh
M/S "Elisabeth" , snurper/tråler har vært på visitt i Kristiansund. Bygd 1994 tilhører Eidesvik Havfiske i Hordaland. Flot tbåt her ved Stavnes fyr. ( Foto: Wigdis Herstad/BN)
boot 4
Det lages in disse dager ny "gate" til cruiseskipsesongen. Det er kommet opp vaktbod med nødvendige fasiliteter. En liten for personer og en større for kjøretøy. Den tidligere grønne porten blir demontert og fjernet.(Foto: Håkon Bloch)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her