i dag 28. april er det 79 år siden Kristiansund ble satt fyr på av tyske bombefly.Storparten av sentrum brant opp på 3 dager sammen med deler på Goma, Nordlandet og litt på Innlandet. Storparten av byens befolkning evakurete ut på landet, mens de som bodde i perifere strøk i byen kunne bo hjemme. 
grand
Her et glimt fra sentrum 28, april 1940. Først tok det fyr nede ved havna i en brygge ved Piren. Her Grand hotell som senere ble ødelagt. ( Foto: Nils Vikdal/ Nordmøre Hist. lag)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her