Ifølge gammel almanakk er vi 14. april kommet til første dag sommer. Som været var på sommerdag, skulle det etter tradisjonen bli i tre uker , eller sju uker andre steder i Norge. Som været var sommerdagen, ble avlingen om høsten enkelte steder, og  klar sommerdag betydde godt år i Seljord.  Over hele landet var frost og snø varsel om dårlig og kald vår, mens varm sommerdag spådde god sommer. Det ser bra ut på Nordmøre i 2019 da .
14 a
Det ser bra ut første dag sommer på Nordmøre. Faktisk hele Sør-Norge har et fantastisk vær. Bildet er fra Bådalen i Averøy kommune. ( Foto: Boa/BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her