Det tas sikte på å rydde ut all villmink ute på Smøla. Naturvernere har gått hardt ut med hundesøk og gevær for å ta knekken på rakkeren. Mink er en svært uønsket art ute i skjærene. Den dreper alt den kommer over innen fugleunger og annet. Nå får de laget minkfeller på videregående skole i Kristiansund N. 
simen
Det er  klassen 1BA1 på bygg og anlegg på¨St, Hanshaugen har laget disse  50 stk. minkfellene for naturoppsynet i Smøla. . ( Foto: Simen Mahle)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her